Bygglovsritningar

Att ansöka om bygglov kan vara en ganska komplicerad process som kräver olika typer av ritningar. Alla projekt bör hanteras individuellt utifrån dess egna förutsättningar. Vi på AGNG Construction hjälper gärna våra kunder att ta sig igenom hela bygglovsprocessen så smidigt och billigt som möjligt, vi analyserar vad som gäller för just ditt projekt. 

En uppsättning bygglovsritningar innehåller följande ritningar:
  • Planritning
  • Fasadritningar
  • Sektionsritning 
  • Situationsplan


Bygglovsritning Planritning
Bygglovsritning Fasadritningar
 

Att tänka på innan du ansöker om bygglov

  • Vad får du bygga - Detaljplanen styr vad som får byggas i olika områden. Det kan skilja sig från ett grannskap till ett annat. 
  • Bygglov eller anmälan -  Att bygga en ny byggnad eller tillbyggnad kräver ofta bygglov. I vissa fall räcker det med en anmälan detta kan variera från kommun till kommun. 
  • Ansök i tid - Att söka bygglov kan dra ut på tiden. Kommunerna har upp till 10 veckor på sig att besluta efter att komplett ansökan har inkommit. Genom att se till att skicka in fackmannamässiga ritningar från början kan handläggnings tiden för ditt bygglovs ärende förkortas.


Tveka inte att kontakta oss ifall ni har några frågor!